Lietuvoje taikomi tokie pagrindiniai mokesčiai verslui:

Pelno mokestis 0-15%
PVM 21%
Dividendai (mokestis prie šaltinio) 0-15%
Gyventojų pajamų mokestis 15%
Socialinio draudimo mokestis 9% moka darbuotojas
30.98% moka darbdavys
Nekilnojamojo turto mokestis 0,3-3%

Kitos palankios mokestinės sąlygos, taikomos užsienio įmonėms:

  • Šešerius metus taikomas 0% mokesčių tarifas specialiosiose ekonominėse zonose;
  • Ūkio subjektai, atitinkantys tam tikras sąlygas, gali sumažinti savo apmokestinamąjį pelną iki 50%, jei jie vykdo investicinį projektą nurodytus reikalavimus atitinkančiam turtui įsigyti;
  • Leidžiama 3 kartus iš pajamų atskaityti įmonių sąnaudas, patirtas vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus;
  • Netaikomas mokestis prie šaltinio už palūkanas, kai palūkanų gavėjas yra įsisteigęs Europos ekonominėje erdvėje (EEE), arba šalyje, su kuria Lietuva yra sudariusi sutartį dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo;
  • Netaikomas mokestis prie šaltinio nuo autorinio atlyginimo, išmokėto susijusioms šalims, atitinkančioms EK Palūkanų ir autorinių atlyginimų direktyvos reikalavimus;
  • Dividendai, gaunami tiek iš rezidentų tiek ir nerezidentų, yra neapmokestinami, jei gavėjas valdo ne mažiau kaip 10% balsavimo teisę suteikiančių akcijų bent 12 mėnesių iš eilės;
  • Netaikomas pelno mokestis nuo dividendų, gautų iš EEE šalių, jei dividendai buvo platinami iš pelno, kuriam buvo taikomas pelno mokestis;
  • Nuo 2012 m. sausio 1 d. atsirado galimybė su mokesčių administratoriumi sudaryti išankstinius įpareigojančius susitarimus.

Norėdami daugiau sužinoti apie mokesčius Lietuvoje, apsilankykite Valstybinės Mokesčių inspekcijos tinklapyje.

Informacijos šaltinis:
Investuok Lietuvoje